Več

Krožni odbojniki

Krožni odbojniki


Imam plast obalne črte (us-srednja obalaiz http://shoreline.noaa.gov/data/datasheets/medres.html), ki je naložen v projekt z reprojekcijo On-The-Fly (WGS 84/World Mercator CRS z+proj = merc +lon_0 = 0 +k = 1 +x_0 = 0 +y_0 = 0 +datum = WGS84 +enote = m +no_defs) in rad bi ustvaril 500 m varovalnega pasu okoli te obale s končnim ciljem preseči obalo s celinskimi poligoni.

Pričakujem poligon z obalno črto kot središčem, vendar kot rezultat dobivam krožno regijo (s prazno tabelo atributov). Kot novinec v GIS očitno nekaj pogrešam.


Predvidevam, da je vaša plast b/c v geografskem koordinatnem sistemu (Nad83), ki ni projiciran koordinatni sistem. Izvedite shranjevanje kot na plasti in spremenite CRS v projicirani koordinatni sistem, nato poskusite z vmesnikom na novi projicirani plasti.


Niste omenili, kakšno velikost vmesnega pomnilnika ste vnesli.

Če so izvorni podatki v stopinjah, bo tudi velikost medpomnilnika v stopinjah, medtem ko vir v metrih povzroči velikost medpomnilnika v metrih.

Da se izognete zmedi, vklopite OTF izklopljeno in preverite, ali sta obe plasti še vedno poravnani.


Poglej si posnetek: 60 MINUT BELI LED OBROČEK, 60 MINUT KROŽNI BELI LED EFFECT, 60 MINUT RING LED LIGHT EFFECT