Več

Arcpy.da.UpdateCursor - Kako posodobiti zadnji stolpec s seznama imen polj?

Arcpy.da.UpdateCursor - Kako posodobiti zadnji stolpec s seznama imen polj?


primeri:

za polje v arcpy.ListFields (fc): if field.name! = 'Hi': arcpy.AddField_management (fc, 'Hi', 'FLOAT') else: natisni "kolona Hi vec obstaja" z arcpy.da.UpdateCursor ( fc, (fieldNameList)) kot kazalec: za vrstico v kazalcu: hi = sum (np.array ([vrstica [i] / (vsota ([vrstica [i] za i v obsegu (len (fieldNameList))])) za i in range (len (fieldNameList))]) ** 2) vrstica [14] = hi # vrstica [LAST] = hi ????? cursor.updateRow (vrstica) del vrstice del kurzorja

Da namesto vrstice [14] uporabite zadnji stolpec definiranega seznama? primeri:

vrstica [zadnja] = živjo

Preizkusite zadnji izbirnik seznama elementov, uporabljen v Pythonu:

vrstica [-1] = živjo

Poglej si posnetek: 6 - Search Cursors - ArcMap Scripting with Python and Arcpy